Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Vertical Slider

Mô tả

Responsive Vertical Slider Plugin (RVS)
It’s a WordPress plugin for the purpose of vertical slider.

** At first, install and activate this plugin. Just like any other plugin.
** After that, you will go Vertical Slides. dashboard menu.
** From there you can manage the plugin content
** To display your Responsive Vertical Slider Plugin (RVS) on your website you have to use the following shortcode. [vertical_slide]

Cài đặt

1.Download and unzip the plugin. Upload the unzipped folder to the wp-contents/plugins folder of your WordPress installation.
2.Active the plugin from the WordPress Plugins administration page.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Vertical Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp