Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Notifications

Mô tả

With this cool plugin you can add responsive notifications to your wordpress site. There are 8 types of notification styles available in this plugin – all responsive.

Demo: http://goresponsive.in/

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-2.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-3.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-4.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-5.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-6.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-7.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-8.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-9.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-10.png - One of the responsive notification types
 • screenshot-11.png - One of the responsive notification types

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp