Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Grid Layout Blocks (Bootstrap 4)

Mô tả

Responsive Grid Layout Blocks (Bootstrap 4) brings the power of Bootstrap 4 and its layout grid to the Gutenberg editor.

How does it work?

After activating the plugin, you’ll see the option to add Bootstrap containers, rows and columns within the editor.

Acknowledgements

This project was bootstrapped with Create Guten Block.

Update Notice

1.5

  • This is a breaking update due to the renaming of blocks.

Block

This plugin provides 4 blocks.

  • Responsive Grid Layout Blocks (Bootstrap 4)
  • RGLB – Bootstrap Container
  • RGLB – Bootstrap Row
  • RGLB – Bootstrap column

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Grid Layout Blocks (Bootstrap 4)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

  • Rebrand plugin to Responsive Grid Layout Blocks (Bootstrap 4)
  • Restructure readme