Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Background by DJJMZ

Mô tả

Easy way change background image/color to fully responsive image. Compatible with all browsers: computers, all phone and tablets.

Cài đặt

  1. Upload responsive-background folder to plugins folder.

  2. Go to Plugins menu and active.

Hỏi đáp

Can I use this plugin for Free?

Yes absolutely.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Background by DJJMZ” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add upload function

1.1

  • Small code update

1.0

  • First Release