Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Resize tag cloud

Mô tả

Allows for resizing of tag cloud font sizes from within the admin panel.

Gives two configuration options for the tag cloud

  • Smallest size
  • Largest size

and adjusts the font sizes accordingly.

Ảnh màn hình

  • Screenshot of the admin page

Cài đặt

  1. Upload resize-tag-cloud.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress
  3. Configure the plugin through the admin page under Appearance

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Resize tag cloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3

  • Fixed typo in readme file (regarding required wordpress version)

0.2

  • Code rewritten, this should be considered the initial release