reset-wp

Mô tả

This plugin has been closed as of 5 Tháng Bảy, 2019 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

25 Tháng Sáu, 2018
This plugin does exactly what it promises quickly, easily, and safely (no accidental deletions).
Đọc tất cả 24 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reset WP – Easiest WordPress Reset Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp