Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reset Button for ACF

Mô tả

Adds a reset button on ACF options pages, posts, pages and all registered custom post type admin page allowing you to reset custom fields to their default values.

Ảnh màn hình

  • Reset button on ACF Options page
  • Reset button on post

Cài đặt

Go to the Plugins admin page and click “Add New” > “Upload Plugin”, select the zip file and click “Install Now”. Once the installation is done you can click “Activate Plugin”.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reset Button for ACF” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp