Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reply Comment to Email

Mô tả

It’s sent a automatic message to the comment author when his/her comment receive a reply.

Support URL: http://euqueroaprender.ismywebsite.com/wordpress/plugins/reply-comment-to-email/

Ảnh màn hình

  • Reply Comment to Email Painel
  • Mail sent

Cài đặt

  1. Upload plugin to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Navigate to Manage > Setting > Reply Comment to Email to configure the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reply Comment to Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 10/25/2011 initial version