WordPress.org

Plugin Directory

WooCommerce – Replace the Variable Price range by the chosen variation price

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WooCommerce – Replace the Variable Price range by the chosen variation price

Mô tả

Replace the Variable Price range by the chosen variation price in WooCommerce

No options, just activate the plugin and it’s done.

Cài đặt

 1. Go to your WP Dashboard > Plugins and search for ‘Replace the Variable Price range by the chosen variation price’ or…
 2. Download the plugin from WP repository.
 3. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

21 Tháng Hai, 2020
This is exactly what I was looking for for months ago, thank you so much for this plugin works perfect
Đọc tất cả 14 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WooCommerce – Replace the Variable Price range by the chosen variation price” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“WooCommerce – Replace the Variable Price range by the chosen variation price” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “WooCommerce – Replace the Variable Price range by the chosen variation price” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Replace $(‘select’).blur( function(){ to $(‘input.variation_id’).change( function(){
 • In case of not stocking one of the variations, we deactivate it.

2.0

 • WooCommerce 3.5.5 Compatible
 • Fixed bug by not selecting any option in the drop-down, thanks for @skylinks notifying me.
 • Compatible with WordPress 5.3

1.1

 • WooCommerce 3.5.4 Compatible

1.0

 • Initial release