Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reng Player

Mô tả

Reng is a lightweight music/audio player plugin. This plugin has a block for single audios.

It’s responsive and it won’t mess up your website’s design.

You can also edit your audio tags before using it in Reng Player.

Reng is a great option for podcasts too. You can change the speed and easily seek.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Reng Single Audio Player Shows a player for your single audio.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reng Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.0

  • Made the blog responsive
  • The first stable version