Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

3D Work In Progress

Mô tả

Thanks to this block you will be able to upload your HTML file from the e-drawings viewer, show your progress graphically in your post or page and discuss your work with your clients via the chat section.

Ảnh màn hình

  • Style your favourite gauge.
  • Insert 3D Work In Progress block in your post or page.
  • Show your client your work progress.
  • Chat and take snapshots of the viewed model.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Work In Progress

Cài đặt

Type 3D Work In Progress in plugins search and install. Don\’t forget to visit the Settings Section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“3D Work In Progress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“3D Work In Progress” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “3D Work In Progress” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.3

Minor bug fix.

1.0.2

Minor bug fix.

1.0.1

Minor bug fix.

1.0.0

Start 🙂