Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rename VAT to GST for WooCommerce

Mô tả

Many countries use GST instead of VAT. WooCommerce doesn’t have the option to rename VAT to anything else. This Simple little plugin renames VAT to GST in WooCommerce’s Emails and Cart/Checkout page.

This is compatible with WooCommerce>=2.6, including the new 6.5.1 release. It has been tested up to the 6.5.1 WooCommerce release.

Dependencies

  1. WordPress v3.9.2 and later (Tested up to 6.0)
  2. Woocommerce v2.6 and later (Tested up to 6.5.1)
  3. PHP v5.6.0 and later (Tested up to 7.4)

License

Rename VAT to GST for WooCommerce is released under the GPLv2 license, same as that
of WordPress. See the LICENSE file for the complete LICENSE text.

Cài đặt

  1. Install the plugin from the WordPress Plugin Directory.

Đánh giá

23 Tháng Bảy, 2022
Hi, Any settings needed to change from VAT to GST? No changes seen in my site
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rename VAT to GST for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Tested up to WP 6.0 and WC 6.5.1

1.0.0

Initial version.