Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rename Author Slug

Mô tả

This simple plugin changes the user based permalink slug ‘author’ to anything you wish.
For example, you have an e-learning management system where different members teach on different topics. Each member has his/her unique profile url (author permalink) something like this: http://nazmulahsan.me/author/admin
Now you wish the word ‘author’ to be changed to ‘teacher’. So, this is the plugin you need.

Ảnh màn hình

  • Configure page.
  • Custom author slug.

Cài đặt

  1. Upload the rename-author-slug folder and its contents to your wp-contents/plugins directory.
  2. Activate in the Plugins menu.
  3. Configure from WordPress admin area.
  4. You’re done!

Đánh giá

Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rename Author Slug” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp