Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Admin Notices

Mô tả

Honestly, I’m just sick of going into my wp-admin and seeing “YOAST!!!!!” all over the place. And then I noticed other things I didn’t like about the plugin, so I got rid of those things too. And then Joost contacted me and said I don’t have permission to use his trademark, so I changed the name to “Remove Admin Notices”. Now I can block other plugins that have the same terrible practices.

Cài đặt

The same way you install any other plugin.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about foo bar?

Answer to foo bar dilemma.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Works perfectly, hope you continue to update this. 🙂
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Admin Notices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Removed bad notices from the admin bar

1.0

  • Initial version