Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove XML-RPC Pingback

Mô tả

Disable Pingback method from XML-RPC. After activation the plugin automatically disables XML-RPC.

This plugin is more responsive than disabling completely XML-RPC, that it’s required by some plugins and apps (I.e. Jetpack’s modules).

Features

Removes the following methods from XML-RPC interface.

  • pingback.ping
  • pingback.extensions.getPingbacks
  • X-Pingback from HTTP headers.

Requirements

  • WordPress 3.8.1 or higher.

Cài đặt

Using The WordPress Dashboard

  1. Navigate to the ‘Add New’ in the plugins dashboard
  2. Search for ‘Remove XML-RPC Pingback’
  3. Click ‘Install Now’
  4. Activate the plugin on the Plugin dashboard

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove XML-RPC Pingback” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.