Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP Generator Meta Tag

Mô tả

Use this plugin to hide your WordPress version from others. If you don’t update WordPress directly every time a new version is released, you’re not able to brag about it. To prevent hackers hackers from finding out you’re on an older WordPress version too easily, you might as well install this little plugin. That way the generator meta tag with your WordPress version won’t be shown.

Cài đặt

  1. Upload rk-remove-generator-tag.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP Generator Meta Tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.