Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP Engine 404 for Bots

Mô tả

To help conserve resources (and because bots don’t care), WP Engine has a custom 404 page for bots. This plugin removes that customization, which allows themes and plugins to serve their own 404 instead.

Cài đặt

Simple installation:

  1. Upload the remove-wpengine-404 folder to your /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress

Advanced installation (mu-plugins directory):

  1. Upload just the remove-wpengine-404.php file to your /wp-content/mu-plugins/ directory
  2. That’s it… the plugin is already activated! Take a look under Plugins > Must Use

Hỏi đáp

None yet. Ask away!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP Engine 404 for Bots” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Plugin created