Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove WP-Ecommerce Canonical Link

Mô tả

Removes the canonical link added by WP-Ecommerce. Useful for sites using other plugins that automatically add a canonical link.

Cài đặt

  1. Unzip the download
  2. Upload the entire folder: ‘remove-wp-ecom-canonical’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  3. Log in to your wp-admin.
  4. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove WP-Ecommerce Canonical Link” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp