Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Version Arg

Mô tả

Removes the version query strings from your styles and scripts resources.

Adding a query-string key/value pair to a static resource (such as an image, CSS or JavaScript) can cause caching issues.

If you use any caching plugin be sure to empty your cached resources in order for this plugin to work.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

Normal plugin

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/remove-version-arg directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Must-use plugin

  1. Upload the remove-version-arg.php file into /wp-content/mu-plugins folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Version Arg” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release.