Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Try Gutenberg Dashboard Notification

Mô tả

WordPress Gutenberg

On August 2nd 2018, WordPress has released Try Gutenberg Box in Dashboard, which is a new editor / replacement for classic wysiwyg editor which we are been using for long time.

It takes the blog writing to the whole new level, which has been adopted by only few folks. So, this plugin gives option to disable the dashboard notification.

We are committed to provide you peace from the ‘Gutenberg Nags’. Now you can dismiss the callout on dashboard safely.

Cài đặt

  1. Upload the plugin and activate it (alternatively, install through the WP admin console)
  2. Just Click Install and Activate to remove TRY Gutenberg callout.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin and activate it (alternatively, install through the WP admin console)
  2. Just Click Install and Activate to remove TRY Gutenberg callout.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Try Gutenberg Dashboard Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Remove Try Gutenberg Dashboard Notification” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Remove Try Gutenberg Dashboard Notification” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version