Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Suggested Passwords

Mô tả

During the COVID-19 pandemic and the rise of online classes we noticed that often students assumed that their password has already been set to this new suggested password.

This led to repeated password reset requests, transactional emails flying around, and infinite unnecessary tickets opened to our support agents every day.

This is a WordPress snippet wrapped up in a plugin to remove this feature. Read more here: https://kosvrouvas.com/remove-suggested-passwords-from-wordpress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Suggested Passwords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Remove Suggested Passwords” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Remove Suggested Passwords” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.