Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Stop Words

Mô tả

It is a common SEO technique to remove ‘stop words’ from the slug URL that are considered low priority in the search algorithm. Also, it helps trim the maximum URL length by creating a summary of the post title rather than the full text.

This plugin will remove the stop words from the URL from a defined list you can edit in the options.

A list of predefined stop words are included with the plugin and also available here.

Cài đặt

  1. Upload remove-stop-words folder to the /wp-content/plugins/ directory .
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Add the stop words (comma separated) to the textarea in the options panel. There is a list of stop words included with this plugin.
  4. The predefined stop words will be removed from the URL slug.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Stop Words” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add option to edit the list of stop words in the admin panel.

1.0

  • Release.