Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Related Products

Mô tả

This plugin is created for product template, when activate plugin then automatically removed related products from product page.

Cài đặt

  • Upload the directory ‘/woocommerce-addon-remove-related-product/’ to your WP plugins directory and activate from the Dashboard of the main blog.
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None at this time

Đánh giá

20 Tháng Mười Một, 2017 1 reply
Installed this plugin, activated it, related products are still here, uninstall.
21 Tháng Tư, 2017
Woo remove related products allows you to remove all woocommerce related products from your shop. It cleans up your template, It is very helpful for remove related products.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Related Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

** V 1.0 **
Stable initial release