Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Page Title From Elementor Pages by Default

Mô tả

If you have been searching for a way on how to remove the page title from elementor page by default or how to automatically remove the page title from Elementor pages than this plugin will help you achieve that. It removes the page title from every page by default if you are using the Hello theme which was specifically created for use with Elementor.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. That’s it!

Hỏi đáp

Do I need to have Elementor installed?

No, the plugin is designed to remove the page title from The Hello theme pages and does not require Elementor to do that.

Is this plugin only for the Hello theme by Elementor?

Yes, this plugin is specifically created for disabling the page title from the Hello theme.

Will the plugin also work if I am using a Hello Child Theme?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Page Title From Elementor Pages by Default” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp