Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Nofollow

Mô tả

The simple Remove-Nofollow plugin removes the “nofollow” attribute added by WordPress from links in comments and author URLs.

Visit the plugin homepage for more information, usage, and release notes.

Cài đặt

  1. Copy all the files into the “wp-content/plugins/remove-nofollow/” directory.
  2. Activate the plugin in the WordPress Plugin Admin panel.

Visit Richard’s Ramblings for more information and options.

Đánh giá

7 Tháng Mười Một, 2018
Thanks, found this very handy when used in conjunction with other filters in the functions.php file of the theme. Has helped internal crawls considerably. Steve
3 Tháng Chín, 2016
Nice plugin. Good to use if you now what you are doing 😉
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Nofollow” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp