Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove meta boxes per user role

Mô tả

Adds in user admin page the possibility to choose which categories, tags, and taxonomies they can access in admin pages.

Ảnh màn hình

  • Settings page

Cài đặt

  1. Upload remove-meta-boxes-per-user-role directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove meta boxes per user role” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.01

  • Minor improvements and bug corrections
  • French translation

1.0

  • First version