Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Link to Current Page

Mô tả

Removes the link from the current page in wp_list_pages(). Depending on your theme, you may need to modify your css to ensure your navigation looks well.

Cài đặt

  1. Upload remove-link-to-current-page.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Hi! Your plugin really helps me to solve some issue, thank you for it! Simple plugin for important mission!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Link to Current Page” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp