Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Jquery Migrate Log

Mô tả

A simple plugin to remove jquery migrate log (JQMIGRATE) on the frontend if you open web in developer tools

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload contents of the plugin zip file to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Check website with developer tools

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Jquery Migrate Log” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version