Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Comment Date and Gravatar remover

Mô tả

By default this plugin removes the comment date and gravatar. If you want to enable anything, go to this plugin settings and uncheck the checkbox.

More WordPress help please follow Me on this link
Venugopal

Ảnh màn hình

  • Settings of Gravatar and date remover plugin

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

In WordPress:

Go to Plugins > Add New > search for : Comment Date and Gravatar remover :
Press Install Now for the Comment Date and Gravatar remover plugin
Press Activate Plugin

To install manually instead:

Download zip file and Upload the directory to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Comment Date and Gravatar remover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Go to settings –> Check on checkboxes