Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Category Base

Mô tả

这个插件将会移除分类链接中的分类前缀。比如我的博客某分类地址是http://donkey.name/category/wordpress-plugins/, 启用本插件后将会变成http://donkey.name/wordpress-plugins/。 主要针对一些对URL有“洁癖”的同学。

此插件还会将您的原分类URL重定向到新的分类URL,不用担心死链。

Ảnh màn hình

  • 插件启用前,有点小可恶。
  • 插件启用后。有点小风骚。

Cài đặt

上传本插件到您的博客,启用即可。

Hỏi đáp

如果您在使用中发现问题,请至http://donkey.name/wordpress-plugins/remove-category-base/ 寻求帮助。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Category Base” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 有版初长成,未得众人识。