Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Cart Button and Price

Mô tả

This is a simple plugin that removes the add-to-cart button and price.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
  2. Go to the Plugins page and activate the plugin.

Hỏi đáp

  1. How do I use this plugin?
    Ans. Simply activate and go to the tab of plugin name which is placed on the left panel and click on which option you want to remove and click save changes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Cart Button and Price” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0