Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove built by storefront

Mô tả

This is very lightweight, just few lines of code to remove storefront credit.

Hỏi đáp

How to use it?

Install the plugin from wordpress plugin directory, activate and you are done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove built by storefront” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Remove built by storefront” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Remove built by storefront” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version.