Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove all attachments

Mô tả

When you have a lot of attachments in a post or page, it is pain to delete them one by one. This plugin will add a \”remove all attachments\” button to add/edit post page in media buttons area. It is an additional function for attachments plugin. It will remove all attachments for current post or page.

Cài đặt

  1. Upload the remove-all-attachments folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Start using the shortcodes in your content or functions in your theme

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove all attachments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp