Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Remove Admin Notices

Mô tả

Remove Admin Notices is a simple plugin for removing all annoying notifications.

Cài đặt

Upload the “Remove Admin Notices” to plugin directory and Activate it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Remove Admin Notices” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release