Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Relink

Mô tả

Insert links to other posts in content as shortcode and render it with custom template.
Default template located at wp-content/plugins/relink/templates/readmore.php

Ảnh màn hình

  • Button in tinymce editor
  • Insert shortcode form
  • Default link template

Hỏi đáp

How to use custom template

Create filter “relink_template” and return path to your template.

Example, include template from my theme folder:

add_filter(‘relink_template’, function(){
return locate_template(‘templates/my-custom-relink-template.php’);
});

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Relink” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Relink” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Relink” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Add version param to relink-tinymce plugin url

1.1

  • Add search post ID by post link

1.0

  • Initial release.