Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Relevant Search

Mô tả

Relevant Search will provide contextual search and listing the results based on relevance. It automatically replaces the default WordPress search.

No configuration required.

MySQL Documentation

Cài đặt

 1. Unzip the relevant-search.zip folder.
 2. Upload the relevant-search folder to your /wp-content/plugins directory.
 3. In your WordPress dashboard, head over to the Plugins section.
 4. Activate Relevant Search.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Relevant Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Code cleanup
 • Tested up to 5.0

1.0.1

 • Rebuild the Full-Text Index when needed
 • Fixed a bug in ‘posts_request’ filter
 • Comments in english
 • Cleaned up the code

1.0.0

 • First public release