Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Relative Site URL on Content Save

Mô tả

Allows you to publish content during dev phase without having to go back and
fix your content’s static URLs when you switch to the production URL. Registers [url] shortcode
with your site’s base URL setting. Replaces occurances of http://mysite.com/the/link
with [url]/the/link inside the content editor when you hit Publish or Update.

http://chrisbratlien.com/2010/05/16/relative-site-url-on-content-save/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Relative Site URL on Content Save” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp