Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Relations lite

Mô tả

Relations is an advanced plugin to show related posts on your WordPress website.
With this plugin, you can have full control over your related post\’s contents and theme.

Ảnh màn hình

  • Plugin settings
  • Related posts templates
  • Edit a related post template

Cài đặt

Upload the plugin package to the plugins directory.
Log in to the dashboard and activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Relations lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp