Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rel Publisher

Mô tả

Google+ pages can verify their URLs by adding <link rel="publisher" href="your_plus_page_here" /> to the <head> section of a website.

This plugin lets you do that.

More information on the Google+ help pages.

Ảnh màn hình

  • The field on the admin page.

Cài đặt

Use the built in installer or

  1. Click the big button to download the latest version
  2. Unzip the file and place the rel-publisher folder in your plugin directory
  3. Login and activate the plugin

Hỏi đáp

Where is the options page?

There isn’t one. Just a single field and section on the general options page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rel Publisher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.