Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reimagined Admin Theme

Mô tả

Reimagined is a WordPress Plugin that can help you create the admin area for WordPress that you have always dreamed of.

With the Reimagined plugin you can change the appearance of the WordPress Admin area, the WordPress login screen, reorder the dashboard menu and customize the WordPress Admin Bar.

Reimagined Features:

Sleek Reimagined Admin Design
Re-Order the Admin Menu
Custom Admin Menu Dash Icons
Can also Use WordPress Colour Schemes
Easily Change WordPress Admin Background
Easily Change the WordPress Login Screen Background
Easily Change the WordPress Login Screen Logo
Change the WordPress Admin Bar logo, site name and links
Easily Remove the WordPress Admin Bar Quicklinks
Change the default WordPress Footer Copyright and Version
Looks great on any device!

Ảnh màn hình

  • Reimagined Dark
  • Reimagined Red
  • Reimagined Blue

Cài đặt

  1. Upload to your plugins folder or install it directly from wordpress dash.
  2. Activate it
  3. Go to Appearance -> Reimagined!

=

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reimagined Admin Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp