Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FS Registration Password

Mô tả

This plugin allows users to set their passwords during the registration process. Once activated, a password field will appear on the registration field which uses the same functionality as the password field you get when you’re resetting your password.

The email notification sent to the new user is also modified to indicate a successful password set.

Ảnh màn hình

  • Password field is shown during the registration process

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/fs-registration-password directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.

Đánh giá

24 Tháng Mười, 2023
Spent hours trying code & testing various plugins and options. This plugin was a savior. Simply install & the password option is added to the registration form
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“FS Registration Password” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • [FIXED] Simplify composer.json and package.json (unrelated to actual plugin)
  • [FIXED] Compatibility with WordPress 5.8

1.0.0

  • Initial release