Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Registered User Dashboard Widget

Mô tả

Major features of this plugin include
* Show bar chart user registered monthly
* Show list number user registered monthly

Ảnh màn hình

  • Barchart Style
  • Text List Style

Cài đặt

The plugin is simple to install:

  1. Download registered-user-dashboard-widget.zip
  2. Upload registered-user-dashboard-widget folder to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How can I contact you?

You can contact us via email sales@outsourcingvn.com

Can you do outsourcing for my project?

Yes, We can do outsourcing for your project. Please kindly contact us via email sales@outsourcingvn.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Registered User Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • init version