Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Register Sidebars By Admin

Mô tả

Register Sidebars By Admin provides the feature to register siderbars from WordPress backend. You can easily register multiple sidebar with “n” numbers by this plugin settings.

You can manage the sidebars from this plugin settings. please review the plugins screenshots for more details.

Ảnh màn hình

 • After activate this plugin go to plugin settings by click on "settings". You can also find the plugin settings by 'Appearance > Register Sidebars' menu in your WordPress backend like as above screen.
 • Now, you can register sidebars like as above screen.
 • Here, you would be able to reivew your registered siderbars.
 • You can display use sidebar key (show in red box) like as above screen.

Cài đặt

 1. Download plugin dregister-sidebar-by-admin.zip file
 2. Upload to the wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 4. Go to ‘Appearance > Register Sidebars By Admin’ menu in WordPress to register the sidebars
 5. For display you need to sidebar key below sidebar title (‘Appearance > Register Sidebars By Admin’) with dynamic_sidebar() wordpress function.
 6. Enjoy!

Đánh giá

26 Tháng Tám, 2019
A big thank you for making this plugin, and to restore some normality to wordpress which is so much easier and quicker to use with the admin sidebar instead of this coded in function.php, which should be the addon instead of the default. I only hope that this plugin is continued for a long time.
4 Tháng Mười Hai, 2018
This plugin make sidebar work in easy..... good one. Thanks for develop plugin...
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Register Sidebars By Admin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release.