register-ip-multisite

Mô tả

This plugin has been closed as of 21 Tháng Sáu, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

24 Tháng Mười Hai, 2022
Works exactly as described. And super support! Thanks!
23 Tháng Tám, 2021 1 reply
A nice plugin that helps to make my site a bit more secure. One remaining wish, I would like to see the IP address as well in the Edit user profile function, so I can easily copy/paste it.
8 Tháng Mười Hai, 2020
Thanks for this great plugin it works as charm!!! Great Job!
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Register IPs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Register IPs” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Register IPs” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.