Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Regex Textfield: Gravityforms Add-on

Mô tả

This plugin is created to enable WordPress site owners to specify a regex string to be used with Gravity Forms text fields.
Once a regex string is specified, the user can’t submit that form until the user enters a text that comply with the regex string.

Ảnh màn hình

 • General tab of the Regex Textfield field in the form editor.
 • General tab of the Regex Textfield field with a filled in regex string.
 • Appearance tab of the Regex Textfield field with a custom validation message.
 • Form preview with the the Regex Textfield field with an incorrect input.
 • Form preview with the the Regex Textfield field where the field is set to be required, but no regex string is defined.

Cài đặt

 1. Upload the plugin folder to your /wp-content/plugins/ folder.
 2. Go to the Plugins page and activate the plugin.
 3. Create a GrvityForm form and go the edit page.
 4. Within the Advanced Fields section in the editor, select “Regex Textfield”.
 5. In the General tab of the Field Settings fill in the regex string you want.
 6. In the Appearance tab of the Field Settings, you can specify the
  “Custom Validation Message”. This message will be shown to the user when a wrong
  input is given is submitted.

Hỏi đáp

How do I use this plugin?

This plugin requires you to have Gravity Forms installed (min version 2.5).

How to uninstall the plugin?

Simply deactivate and delete the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Regex Textfield: Gravityforms Add-on” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Regex Textfield: Gravityforms Add-on” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Regex Textfield: Gravityforms Add-on” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Plugin released.