Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Regenerate Post Slug on Save

Mô tả

Regenerate the post (or any other post type) slug on each save. Useful if you want to mass edit slugs for example.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Edit the title and save. Slug should be updated.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Edit the title and save. Slug should be updated.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Regenerate Post Slug on Save” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp