Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reenable Shortlink Item In Admin Toolbar

Mô tả

This plugin enables the short link menu item to display in the admin toolbar. This feature was removed from
version 3.3 by default.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Upload this plugin directory to /wp-content/plugins/
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Activate permalinks in the settings menu

Đánh giá

Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reenable Shortlink Item In Admin Toolbar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First release (December 13, 2011)

1.1

  • Fixed visibility of shortlink
  • Added screenshot
  • Added banner image

1.2

  • Tested compatibility up to 3.8.1
  • Changed font color for better readability