Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Redirect 404 to Home Page – Custom URL

Mô tả

This WordPress Plugin fixes 404 Errors in Google Webmasters by Redirecting all 404 URLs to Home Page or a Custom URL.

Cài đặt

WordPress Installation Instructions:

  1. Upload the Archive Bot Blocker plugin to your /wp-content/plugins directory

  2. Unzip the plugin files and activate through plugin page

  3. Done!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Redirect 404 to Home Page – Custom URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release