Redirect 404 to Home Page – Custom URL

Mô tả

This WordPress Plugin fixes 404 Errors in Google Webmasters by Redirecting all 404 URLs to Home Page or a Custom URL.

Cài đặt

WordPress Installation Instructions:

  1. Upload the Archive Bot Blocker plugin to your /wp-content/plugins directory

  2. Unzip the plugin files and activate through plugin page

  3. Done!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Redirect 404 to Home Page – Custom URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release