Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Reddit Button

Mô tả

reddit Button is a WordPress plugin that adds a reddit button to your posts.

The plugin lets you choose from all the reddit buttons and it is customizable as to where the button will show up in a post and on which posts it should be displayed. The plugin can also detect if a post is being referred to by reddit and have the button automagically show up on said post.

And, if for some reason you are not happy with the plugin’s decision to show or hide the button for a particular post you can always specify where to show it.

Ảnh màn hình

  • Reddit Button Post Control

Cài đặt

  1. Upload reddit-button.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

You can customize the plugin’s behavior using the ‘Reddit Button’ tab in your blog’s option page.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload reddit-button.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

You can customize the plugin’s behavior using the ‘Reddit Button’ tab in your blog’s option page.

Đánh giá

2 Tháng Mười Một, 2016
Great plugin - I was able to add a Reddit voting button easily to my site. Thanks!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Reddit Button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3

  • Minor fixes.