Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recover Text Widgets

Mô tả

This plugin helps you to restore/recover text widgets that lost accidentally during website migration or any change
to text widget in the database.

Ảnh màn hình

  • Click on recover not button to recover widgets.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload ‘recover-text-widgets’ folder to the /wp-content/plugins/ directory or Upload zip file from wp-admin.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recover Text Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp